CO NAS WYRÓŻNIA?

Metody aktywizujące, które pomagają uczniom przyswoić nową wiedzę oraz rozwinąć nowe pomysły (metoda komunikacyjna, TPR, nauka poprzez zmysły – warsztaty gastronomiczne).

Konwersacje. Od pierwszych zajęc dzieci zachęcane sa do mówienia, w myśl zasady
„ty mówisz ja słucham i pomagam”.

Projekty, dzięki którym dzieci uczą się samodzielności i przedsiębiorczości, odkrywają swoje mocne strony, uczą się sztuki wystąpień publicznych.

Wysoka skuteczność. Wszyscy słuchacze zdają egzaminy z najlepszymi wynikami i zajmują pierwsze miejsca w konkursach językowych.

Przyjazna atmosfera, poczucie humoru, zabawa, która w pełni angażuje ucznia, a uczenie staje się bardziej aktywne.

Zadowolenie

Zaufanie klientów

Jakość

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio